Firma
Dzielnica

Trochę historii

      Światło słoneczne odgrywało zawsze ogromną rolę w życiu człowieka. Znany jest nam kult słońca u dawnych Asyryjczyków i Egipcjan, którzy budowali specjalne tarasy, umożliwiające im zażywanie kąpieli słonecznych. Zawodników biorących udział w antycznych olimpiadach zachęcano, by przed startem wystawiali ciała na słońce. Również starożytni Rzymianie wysyłali swoich chorych do miejscowości o dużym nasłonecznieniu w celu rekreacji. Później wiedza o dobroczynnym działaniu słońca uległa, zwłaszcza w Europie, zapomnieniu. Bladość skóry uznano za pożądany atrybut przynależności do grona dobrze urodzonych.

      Na początku XIX wieku w Jenie Johann Wilhelm Ritter dokonuje odkrycia promieni UV. Pozytywne działanie promieniowania słonecznego znajduje zastosowanie w leczeniu chorób kości i stawów. W 1855 r. Arnold Rikli otwiera pierwszy zakład kąpieli słonecznych w Veldes w Krainie (dzisiejsza Słowenia). Mniej więcej w tym samym czasie lipski lekarz i pedagog Moritz Schreber zwraca uwagę na konieczność ruchu na świeżym powietrzu. Zapoczątkowuje ruch tworzenia ogródków działkowych i zachęca do przynoszącego korzyści kontaktu z naturą... Nad wykorzystaniem naturalnych, później również sztucznych promieni UV do celów leczniczych, zwłaszcza w leczeniu gruźlicy, pracował duński lekarz Niels Ryberg Finsen. Za swe zasługi na tym polu otrzymał w 1903 r. Nagrodę Nobla.

prof. dr Joachim Barth


 Opalanie

 Zabezpieczyć się p...

 Naukowo o opalaniu...

 Grupy podwyższoneg...

 O czym powinniśmy ...

 Przeciwwskazania d...

 Solarium - korzyst...

 Z medycznego punkt...

 Trochę historii