Firma
Dzielnica

Słownik Golfisty
      
Ace, Address, Airball, Airshot, Albatros, All square, Amator, Angle of apporoach, Approach, Apron, Attend the flag, Back door, Back lip, Back nine, Backspin, Backswing, Baffie, Bail out, Balata, Ball at rest, Ball marker, Ball retriever, Ball washer, Banana ball, Baseball, Best ball, Better ball, Birdie, Bisque, Bite, Blade, Blast, Blaster, Blind shot, Block, Boczna przeszkoda wodna, Bogey, Borrow, Boundary, Brassie, Break, British Open, Bulge, Bunkier, Bunker, Burried ball/lie, Caddie, Caddie masterCarry, Cart, Casual Water, Cel pośredni, Center shafted, Charting the course, Closed, Chil-dip, Chip, Chip and run, Chip-in, Choke down, Chunk, Cleat, Cleek, Closed face, Closed stance, Clubhouse, Club lenght, Chwyt overlapping, Chwyt vardona, Chwyt baseball, Chwyt interlocking, Collar, Compression, Concede, Core, Course, Course rating, Cross-handed, Croswind, Cup, Cuppy lie, Cut, Cut shot, Dance floor, Dawn patrol, Deep, Dimple, Divot, Dogleg, Dormant, Dormie, Double bogey, Double eagle, Down, Downhill lie, Downswing, DQ'd, Drain, Draw, Drive, Drive for show, putt for dough, Drive the green, Driver, Driving range, Drop, Dub, Duck hook, Duffer, Dying putt, Eagle, Eclectic, Embedded ball, Etykieta golfowa, Executive course, Explode, Explosion shot, Extra holes, Face, Face insert, Fade, Fairway, Fairway wood, Fat, Feather, First cut, First off, Flag competition, Flaga, Flagstick, Flange, Flat swing, Flex, Flier, Flub, Fly the green, Follow-through, Foozle, Fore!, Foregreen, Forged iron, Forward press, Fourball, Foursome, Free drop, Fringe, Front nine, Full swing, Gallery, Gimmie, G.I.R, Glove, Golden Bear, Golfowa wdowa (wdowiec), Granica pola, Grain, Grand Slam, Graphite, Great White Shark, Green, Green fee, Green jacket, Greenside, Greens in regulation, Grip, Gross score, Ground the club, Ground under repair, Gutta percha, Gutaperka, Half, Halve, Handicap, Hanging lie, Hardpan, Hazard, Head cover, Heel, Hickory, High handicaper, Hide side, Hole, Hole high, Hole in one, Hole out, Home green, Honour, Hooded, Hook, Horseshoe, Hosel, Impact, Impediment, Improve your lie, In play, Inside out (in to out) swing, Inside to inside (in to in) swing, Insert, Intended line, Investment cast, Interlocking, Iron, Jigger, Karne uderzenie, Kill, Kołeczek tee, Kompresja, Krótka gra, Ladies day, Lag, Laid off, Lateral water hazard, Lay up, Leaderboard, Leak, Lico główki, Lie, Line up, Links, Lip, Lip-out, Local rules, Loft, Long game, Loose impediments, Lost ball, Low handicaper, Low sideAce patrz hole in one
Address pol. adresowanie - ustawienie się do uderzenia.
Airball kiedy podczas swingu nie trafisz w piłkę.
Airshot uderzenie bez trafienia piłki. Jest liczone jako wykonane uderzenie.
Albatros zakończenie dołka trzema uderzeniami poniżej para dołka. Np. uzyskanie dwóch uderzeń na dołku par 5.
All square remis w grze matchplay.
Amator gracz grający w golfa dla przyjemności, nie dla pieniędzy.
Angle of apporoach kąt nachylenia pod którym kij porusza się w kierunku piłki.
Approach uderzenie w kierunku greenu lub chorągiewki na greenie. A także uderzenie putterem w kierunku dołka maksymalnie blisko, aby kolejnym uderzeniem wrzucić do niego piłkę.
Apron patrz fringe.
Attend the flag część etykiety golfowej. Polega ona na przytrzymaniu, a następnie wyjęciu chorągiewki w czasie gdy inny gracz puttuje.
Back door tylnia krawędź dołka.
Back lip krawędź bunkra najbardziej oddalona od green'u..
Back nine ostatnie 9 dołków na polu 18 dołkowym.
Backspin wsteczna rotacja nadawana piłce podczas uderzenia. Zapobiega to toczeniu się piłki po wylądowaniu, a często powoduje wręcz się jej cofanie.
Backswing pierwsza część zamachu. Moment kiedy kij oddala się od piłki.
Baffie stara nazwa wood'a nr 5.
Bail out określenie sytuacji kiedy gracz zagrywa w celu ominięcia przeszkody, np. zagrywa mocno w prawo aby ominąć przeszkodę z lewej strony.
Balata żywica z tropikalnych drzew (obecnie tworzywo sztuczne), który jest używany do produkcji pokryć niektórych typów piłek golfowych.
Ball at rest zatrzymana piłka.
Ball marker patrz marker.
Ball retriever przyrząd do wyciągania piłek z wody.
Ball washer często spotykane na polach urządzenia (przeważnie umiejscowione przy tee) służące do mycia piłki golfowej.
Banana ball patrz slice.
Baseball patrz chwyt baseball.
Best ball rodzaj rozgrywki granej przez czterech graczy (dwa zespoły po dwóch). Liczy się lepszy wynik jednego z graczy jako wynik całego zespołu.
Better ball lepsza piłka w grze granej więcej niż jedną piłką.
Birdie zakończenie dołka jednym uderzeniem poniżej para dołka. Np. uzyskanie trzech uderzeń na dołku par 4.
Bisque uderzenie przyznane przez gracza innemu graczowi. Otrzymujący może wybrać dołek na którym je wykorzysta.
Bite sytuacja kiedy piłka po wylądowaniu szybko się zatrzymuje.
Blade cienkoprofilowa główkakija.
Blast Agresywne zagranie z bunkra powodujące fontanny piasku.
Blaster rzadka nazwa kija sand wedge.
Blind shot uderzenie kiedy nie widać miejsca gdzie ma wylądować piłka.
Block patrz push.
Boczna przeszkoda wodna przeszkoda wodna umiejscowiona wzdłuż linii gry na dołku. Oznaczona czerwonymi palikami.
Bogey Zakończenie dołka jednym uderzeniem powyżej para dołka. Np. uzyskanie 5 uderzeń na dołku par 4. Występuje także double bogey i triple bogey. Terminy te oznaczają analogicznie dwa lub trzy uderzenia powyżej para dołka.
Borrow skręt toru piłki, który należy przewidzieć na pochyłym green'ie.
Boundary patrz out of bounds.
Brassie stara nazwa wood'a nr 2.
Break patrz borrow.
British Open międzynarodowy turniej organizowany przez Royal and Ancient Gofl Club. Jeden z turniejów cyklu grand slam.
Bulge określenie krzywizny główki kija wood.
Bunkier przeszkoda na polu w formie dołu z piaskiem.
Bunker patrz bunkier.
Burried ball/lie określenie części piłki znajdującej się pod piaskiem w bunkrze.
Caddie osoba, która nosi torbę z kijami gracza, śledzi lot piłki.Może udzielać rad graczowi co do wyboru kija, odległości lub strategii gry.
Caddie master - szef caddie'ich.
Calamity Jane - nazwa puttera Bobby Jones'a.
Carry przebyta przez piłkę odległość w powietrzu.
Cart pojazd (przeważnie elektryczny) używany przez leniwych graczy na polu golfowym.
Casual Water przypadkowa woda zgromadzona na polu (na przykład kałuża po deszczu), z której bez punktu karnego można wyjąć piłkę.
Cel pośredni obiekt leżący na linii celowania mający ułatwić właściwe ustawienie się do celu.
Center shafted putter, w którym trzonek jest przymocowany do środka główki.
Charting the course przejście przez całe w pole, w celu określenia odległości od dołków.
Closed zamknięta pozycja. Linia łącząca czubki stóp jest skierowana na prawo od celu.
Chil-dip nietrafiony chip. Główka kija uderza w ziemię przed uderzeniem piłki.
Chip krótkie zagranie z okolic greenu w kierunku dołka.
Chip and run zagranie po którym piłka leci stosunkowo krótko w powietrzu, a długo się toczy
Chip-in zagranie typu chip po którym piłka wpada do dołka.
Choke down chwycić kij niżej na uchwycie.
Chunk patrz chil-dip.
Cleat patrz spikes.
Cleek stara nazwa różnych kijów golfowych.
Closed face zamknięta główka. Główka kija celuje w lewo od celu podczas adresowania lub podczas uderzenia.Powoduje uderzenia zmierzające w lewą stronę takie jak np. hook.
Closed stance patrz closed.
Clubhouse budynek klubu golfowego.
Club lenght długość kija (trzonka).
Chwyt overlapping jeden ze sposobów trzymania kija golfowego gdzie mały palec prawej dłoni przykrywa wskazujący prawej..
Chwyt vardona chwyt overlapping.
Chwyt baseball jeden ze sposobów trzymania kija golfowego, gdzie wszystkie palce ułożone są na rączce kija.
Chwyt interlocking jeden ze sposobów trzymania kija golfowego gdzie mały palec prawej dłoni przeplata się ze wskazującym prawej.
Collar patrz fringe.
Compression stopień sprężystości piłki golfowej.
Concede przyznanie przeciwnikowi putta, dołka lub meczu.
Core środek piłki golfowej.
Course pole golfowe.
Course rating stopień trudności danego pola. Skrót CR.
Cross-handed chwyt, w którym lewa ręka jest poniżej prawej.
Croswind boczny wiatr.
Cup pojemnik z tworzywa sztucznego w dołku. Przytrzymuje flagę.
Cuppy lie sytuacja kiedy piłka leży w małym zagłębieniu.
Cut ilość uderzeń eliminująca gracza z dalszej części zawodów.
Cut shot uderzenie po którym piłka skręca z lewej na prawą stronę.
Dance floor amerykańskie slangowe określenie green'u.
Dawn patrol golfiści rozpoczynający grę o świcie.
Deep wysokość główki kija.
Dimple zagłębienie na powierzchni piłki golfowej.
Divot kawałek trawy wyrywanej wraz z uderzeniem kija.
Dogleg dołek, którego linia gry ostro skręca zwykle w miejscu lądowania piłki po drajwie.
Dormant trawa na polu golfowym, która nie rośnie.
Dormie gracz, który wygrywa mecz w rozgrywce match-play.
Double bogey zakończenie dołka dwoma uderzeniami powyżej para dołka.
Double eagle patrz albatros.
Down przegrywać.
Downhill lie położenie piłki na zboczu, prawa stopa jest wyżej niż lewa.
Downswing częśc uderzenia następująca po backswingu, od końca zamachu do kontaktu z piłką.
DQ'd zdyskwalifikowany gracz. Dyskwalifikacja.
Drain trafić putt.
Draw typ uderzenia piłki, kiedy skręca ona z prawej na lewą stronę.
Drive uderzenie piłki z obszaru tee.
Drive for show, putt for dough drive dla publiki, putt dla forsy. Powiedzenie mówiące, że putt jest ważniejszy od długiego drajwa.
Drive the green drajw, po którym piłka ląduje na green'ie.
Driver Kij typu wood o numerze 1 służący do oddawania najdłuższych uderzeń.
Driving range obszar służacy to trenowania długich i średnich uderzeń.
Drop upuszczenie piłki z wysokości ramion w przypadku określenia piłki jako nie do zagrania, po wpadnięciu jej w teren w naprawie lub po wpadnięciu jej do przeszkody wodnej.
Dub złe uderzenie lub zły gracz.
Duck hook uderzenie, po którym piłka kilkakrotnie leci z lewej na prawą stronę.
Duffer kiepski gracz.
Dying putt putt, który ledwie wpada do dołka.
Eagle zakończenie dołka dwoma uderzeniami poniżej para dołka. Np. uzyskanie trzech uderzeń na dołku par 5.
Eclectic rodzaj gry w której wybiera się najlepsze wyniki na dołkach po rozegraniu kilku rund.
Embedded ball sytuacja, kiedy część piłki znajduje się pod ziemią.
Etykieta golfowa zbiór reguł postępowania na polu golfowym.
Executive course mniejsze od standardowego pole golfowe przeważnie zdołkami par 3 i 4, często umiejscowione w centrum miasta. Do przejścia takiego pola wystarcza niewiele czasu, stąd nazwa określająca je jako pole dla zapracowanych menedżerów.
Explode patrz explosion shot.
Explosion shot rodzaj uderzenia z bunkra po którym wzbijają się w powietrze fontanny piasku.
Extra holes rozgrywane dodatkowe dołki, kiedy mecz kończy się remisem.
Face część kija golfowego, która uderza piłkę (lico). Także przednia część bunkra.
Face insert wkładka metalowa umiejscowiona w licu kija wood.
Fade typ uderzenia, kiedy piłka skręca z lewej strony na prawą.
Fairway tor gry. Obszar pomiędzy tee a greenem, na którym rośnie krótko koszona trawa.
Fairway wood kij typu wood (przeważnie o numerze 3, 5, 7 lub 9) służący do dalekich uderzeń zagrywanych z obszaru fairway'u, a czasami także zobszaru tee.
Fat nieczyste uderzenie, kiedy kij zachacza z ziemię przed trafieniem w piłkę.
Feather zagranie z delikatnym fade'm.
First cut pasmo roughu na krawędzi fairway'u.
First off golfiści rozpoczynający rundkę jako pierwsi na polu.
Flag competition xxxxxxxxx
Flaga kawałek materiału przypięty do czubka kija.
Flagstick kij z flagą pokazujący położenie dołka.
Flange dolna, wystająca część główki kija.
Flat swing rodzaj swingu, kiedy kij porusza się po stosunkowo płaskiej płaszczyźnie.
Flex stopień giętkości shaftu kija.
Flier uderzenie zagrane przeważnie z roughu, które przelatuje cel.
Flub uderzenie piłki na metr, dwa.
Fly the green uderzyć piłkę za green.
Follow-through ostatnia część swingu następująca od kontaktu kija z piłką.
Foozle całkowicie zepsute uderzenie.
Fore! okrzyk ostrzegający innych graczy przed zagraną w ich kierunku piłką.
Foregreen obszar wokół greenu z trawą koszoną nieco wyżej niż na greenie.
Forged iron kij typu żelazo zrobiony z jednego kawałka metalu.
Forward press delikatne przesunięcie rąk, a czasem prawego kolana w kierunku celu tuż przed backswingiem.
Fourball Forma rozgrywek kiedy grają czterej gracze, przeważnie dwóch na dwóch, każdy swoją piłką.
Foursome forma rozgrywek kiedy dwie pary graczy grają przeciwko sobie.Każda strona używa jednej piłki uderzając ją na przemian. Np. gracz A uderza piłkę pierwszy na dołkach parzystych.
Free drop drop bez kary.
Fringe patrz foregreen.
Front nine pierwsze 9 dołków na polu 18 dołkowym.
Full swing pełny zamach.
Gallery widzowie na turnieju.
Gimmie krótki putt darowany przez współgracza.
G.I.R patrz greens in regulation.
Glove rękawiczka golfowa. Noszona na lewej ręce przez prawo ręcznych golfistów i odwrotnie.
Golden Bear Jack Nicklaus.
Golfowa wdowa (wdowiec) potoczne określenie osoby, której partner non stop wyjeżdza samotnie by grać w golfa.
Granica pola zewnętrzna granica pola golfowego.
Grain kierunek w którym rośnie trawa na greenie.
Grand Slam wielki szlem golfowy. W jego skład wchodzą cztery turnieje: Masters, U.S. Open, British Open i PGA Championship.
Graphite lekki materiał z którego coraz częściej są wykonywane trzonki kijów golfowych.
Great White Shark Greg Norman.
Green obszar z bardzo krótko koszoną trawą (codziennie na wysokość ok.5mm) na którym znajduje się dołek. Na tym obszarze gracz patuje, czyli uderza piłkę bezpośrednio do dołka specjalnym kijem, tzw. putterem.
Green fee opłata za grę na polu golfowym.
Green jacket zielona marynarka stanowiąca główną wygraną turnieju Masters.
Greenside blisko green'u.
Greens in regulation ilość zagrań bezpośrednio na green we właściwej ilości uderzeń (np. 1 na par 3, 2 na par 4 i 3 na par 5).
Grip Część kija golfowego za którą jest on trzymany podczas uderzenia.Oznacza także sposób trzymania kija.
Gross score ilość uderzeń brutto, czyli przed odjęciem liczby handicap'owej (faktycznie wykonanych).
Ground the club kładzenie kija tuż za piłką przy adresowaniu, przeważnie dotykając ziemi.
Ground under repair teren w naprawie oznaczony niebieskimi palikami lub białymi liniami. Jeśli piłka po uderzeniu znajdzie się w tym obszarze możemy ją dropować bez kary poza tym obszarem.
Gutta percha patrz gutaperka.
Gutaperka nazwa i rodzaj piłki golfowej używanej w XVII i XVIII wieku.
Half remis w matchplay.
Halve zremisować dołek.
Handicap - liczba określająca umiejętności gracza. Im niższy handicap tym lepszy poziom gry gracza. Ma on znaczenie przy grze w systemie stableford i strokeplay netto. Kobiety rozpoczynające grę w golfa otrzymują handicap 40, mężczyźni 36. Gracze zawodowi posiadają handicap 0 (zero). Powstał w celu wyrówania szans w rozgrywkach amatorskich.
Hanging lie rodzaj ułożenia piłki, kiedy "wisi" ona na trawie.
Hardpan bardzo twarda darń.
Hazard przeszkoda na polu golfowym. Może nią być jezioro, bunkier.
Head cover osłona na kij golfowy.
Heel piętka, część główki kija golfowego.
Hickory rodzaj drewna, z którego dawniej wyrabiano trzonki.
High handicaper gracz w wysokim handicapem.
Hide side obszar powyżej dołka na pochyłym green'ie.
Hole twój cel - dołek.
Hole high na wysokości dołka.
Hole in one zagranie z tee do dołka jednym uderzeniem.
Hole out zakończenie gry na dołku.
Home green green na 18-tym dołku.
Honour przywilej pozwalający grać jako pierwszemu z tee graczowi, który osiągnął najlepszy wynik na poprzednim dołku.
Hooded uderzenie po którym piłka leci w lewą stronę. Spowodowane przechyleniem lica główki kija.
Hook uderzenie, które powoduje, że piłka niekontrolowanie skręca na lewą stronę.
Horseshoe podkowa. Sytuacja, w której piłka zatacza się po krawędzi dołka i wraca.
Hosel dolna część kija, która jest przymocowana do trzonka.
Impact moment kiedy kij uderza piłkę.
Impediment luźne przeszkody, które możesz usunąć nie powodując poruszenia piłki.
Improve your lie możliwość poruszenia piłki aby łatwiej ją uderzyć. Niedozwolone, chyba, że lokalne przepisy na to zezwalają.
In play w trakcie gry.
Inside out (in to out) swing płaszczyzna swingu, kiedy kij poruszą się "od wewnątrz na zewnątrz" lini pomiędzy piłką a celem.
Inside to inside (in to in) swing płaszczyzna swingu, kiedy kij poruszą się po lini pomiędzy piłką a celem.
Insert patrz face insert.
Intended line linia lotu piłki stworzona w wyobraźni.
Investment cast kij typu żelazo zrobiony poprzez formę (odlew).
Interlocking patrz chwyt interlocking.
Iron rodzaj kija golfowego z cienką główką używany przeważniedo zagrywania na fairwayu, z roughu lub z piasku. Najczęściej używane. Są ponumerowane od 1 do 9 i różnią się długością i kątem pochylenia lica główki. Wśród iron'ów znajdują się także pitching wedge (PW), sandwedge (SW), approach wedge (AW) oraz lob wedge (LW).
Jigger stara nazwa kija o numerze 4 typu żelazo.
Karne uderzenie jedno lub dwa uderzenia dodane do wyniku gracza po trafieniu do wody, wybiciu piłki poza granice pola, uznania piłki za niemożliwą do zagrania lub otrzymane za złamanie reguł gry.
Kill bardzo długie uderzenie.
Kołeczek tee patrz tee.
Kompresja patrz compression.
Krótka gra patrz short game.
Ladies day dzień, w którym pole jest zarezerwowane dla kobiet.
Lag długi putt, którego celem jest umieszczenie piłki jak najbliżej dołka. Patrz także approach.
Laid off kiedy kij jest skierowany na lewo od celu na końcu backswingu.
Lateral water hazard patrz boczna przeszkoda wodna.
Lay up bezpieczne zagranie przed przeszkodę. Także określenie bezpiecznej gry.
Leaderboard tablica wyników.
Leak piłka lecąca na prawą stronę.
Lico główki cześć kija przeznaczona do uderzenia piłki.
Lie pozycja w jakiej znajduje się piłka po wylądowaniu. Oznacza także kąt pochylenia pomiędzy główką a trzonkiem kija.
Line up pozycja, w której gracz stojąc za piłką obiera cel.
Links dość płaskie pole golfowe graniczące z oceanem, przeważnie pozbawione drzew.
Lip krawędź dołka lub bunkra.
Lip-out sytuacja w której piłka zakręca na krawędzi dołka, ale do niego nie wpada.
Local rules lokalne zasady gry właściwe dla konkretnego pola.
Loft kąt pochylenia główki kija, decydujący o tym jak daleko i wysoko wznosi się piłka po uderzeniu.
Long game długa gra, w której dystans jest kluczowym elementem.
Loose impediments wszystkie naturalne i nierosnące obiekty.
Lost ball zgubiona piłka nie odnaleziona w regulaminowym czasie 5 minut.
Low handicaper gracz o niskim handicapie.
Low side obszar poniżej dołka.

 Humor


Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: could not connect to server: Connection refused Is the server running on host "localhost" and accepting TCP/IP connections on port 5432? in /home/virt02/www/egocentrum/postgresql.php3 on line 5
Połączenie z bazą nie powiodło się...