Firma
Dzielnica

Przewodnik po wodach mineralnych


NATURALNA WODA MINERALNA - woda pochodząca z podziemnego złoża o udokumentowanych zasobach, geologicznie izolowanego od zanieczyszczeń zewnętrznych, wyróżniająca się stałym składem chemicznym i zawartością makro i mikro elementów korzystnych dla zdrowia.

MINERALNA WODA LECZNICZA - naturalna woda mineralna wysoko zmineralizowana, bogata w składniki o szczególne aktywności farmakologicznej. Musi spełniać wytyczne ustawy o lekach.

MINERALNA WODA MIESZANA - otrzymywana jest z naturalnych wód mineralnych różniących się składem chemicznym; powstaje przez ich zmieszanie w określonych stałych proporcjach ilościowych.

WODA NISKO ZMINERALIZOWANA - woda mineralna zawierająca w litrze poniżej 500 mg składników mineralnych.

NATURALNA WODA MINERALNA - woda nisko zmineralizowana, pochodząca ze złoża podziemnego o udokumentowanych zasobach, której skład chemiczny i właściwości mogą ulegać uwarunkowanym geologicznie zmianom.

WODA STOŁOWA - woda naturalnie lub sztucznie mineralizowana; otrzymuje się ją przez zmieszanie wody źródlanej lub zwykłej wody pitnej z naturalną wodą mineralną, solami naturalnymi lub innymi składnikami mineralnymi.

WODA ŚREDNIO ZMINERALIZOWANA - woda mineralna, która zawiera w jednym litrze od 500 do 1500 mg składników mineralnych.

WODA WYSOKO ZMINERALIZOWANA - woda mineralna, która zaawiera w jednym litrze powyżej 1500 składników mineralnych.

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: could not connect to server: Connection refused Is the server running on host "localhost" and accepting TCP/IP connections on port 5432? in /home/virt02/www/egocentrum/postgresql.php3 on line 5
Połączenie z bazą nie powiodło się...