Firma
Dzielnica

Piłka Ręczna


Piłka Ręczna - co to jest?
Piłka Ręczna jest to zespołowa gra sportowa rozgrywana między dwiema drużynami, których celem jest wrzucenie piłki do bramki przeciwnika. Zwycięża drużyna, która zdobędzie więcej bramek. Obecnie uprawiana jest odmiana piłki ręcznej
7-osobowej.


Przepisy

Czas gry dla kobiet i mężczyzn ( powyżej 18 lat) 2x30 min (10 min przerwy), dla juniorek i juniorów młodszych 2x25 min (10 min przerwy); drużyna składa się z 14 zawodników (w tym 2 bramkarzy); zawodnicy mogą mieć na koszulkach numery od 1 do 20; bramkarze ubrani w odróżniające ich kolorem od pozostałych zawodników koszulki mają numery 1, 12 lub 16; w grze uczestniczy po 7 zawodników z każdej drużyny ( 6 grających w polu i 1 bramkarz), pozostali są rezerwowymi. Zawody prowadzi 2 sędziów na boisku, poza boiskiem sekretarz zawodów i sędzia mierzący czas. Bramka jest zdobyta jeżeli piłka całym swym obwodem przejdzie poza linię bramkową do wewnątrz bramki,
a zawodnik wykonujący rzut lub którykolwiek z jego partnerów nie popełnił w tym czasie żadnego wykroczenia wobec przepisów ( m.in. nie przekroczył linii pola bramkowego); po każdej zdobytej bramce grę wznawia ze środka boiska drużyna, która utraciła bramkę; po przerwie następuje zmiana stron. Piłkę wolno rzucać, uderzać, piąstkować, zatrzymywać i chwytać przy pomocy rąk, tułowia, ud i kolan, dozwolone jest trzymanie piłki nie dłużej nić 3 sekundy oraz poruszanie się z nią nie więcej nić 3 kroki. Bramkarz znajdujący się w polu bramkowym może zatrzymywać piłkę całym ciałem. Zawodnikom nie wolno wyrywać lub wybijać piłki pięścią, gdy ta jest w posiadaniu przeciwnika , nie wolno przeciwnika obejmować , popychać, trzymać, zastawiać ramionami, dłońmi lub nogami. Za przekroczenie przepisów lub nie sportowe zachowanie się zawodnika sędzia może w zależności od przewinienia zarządzić rzut wolny lub rzut karny, a także zastosować upomnienie,
wykluczenie (kara 2 min wyłączenia z gry, w tym czasie drużyna gra w osłabieniu), dyskwalifikację (indywidualna kara wyłączenia z gry do końca meczu , drużyna gra w pełnym składzie) i usunięcie (wyłączenie zawodnika z gry do końca meczu, drużyna gra w osłabieniu). Technika w piłce ręcznej obejmuje podania, chwyty, rzuty, kozłowanie, zwody oraz umiejętność poruszania się po boisku. Taktykę, zarówno indywidualną jak i zespołową, dzieli się na taktykę obrony i ataku. W taktyce obrony wyróżnia się: obronę każdy swego, obronę strefową i obronę kombinowaną. W taktyce ataku stosuje się atak szybki i atak pozycyjny.

Urządzenia i sprzęt

Boisko do gry w piłkę ręczną jest prostokątem długości 40m i szer.
20m, wysokośćbramek wynosi 2m, szer. 3, słupki i poprzeczki z drewna lub tworzywa o przekroju kwadratowym (8x8 cm) pomalowane są w pasy szer. 20 cm dwoma kontrastowymi kolorami. Linia środkowa dzieli boisko na dwie połowy, pole bramkowe tworzą łuki o promieniu 6m równe 1/4 obwodu koła, połączone linią dł. 3 m równoległą do linii bramkowej. W odległości 3 m od linii pola bramkowego równolegle do niej wyznaczona jest linia rzutów wolnych (przerywana), 7m od środka bramki oznaczona jest linia rzutów karnych , a w odległości 4m od środka bramki linia dł.15 cm ograniczająca odległość wyjścia bramkarza w czasie wykonywania rzutów karnych. Wszystkie linie w polu gry muszą mieć 5 cm szer., a linia pomiędzy słupkami bramkowymi - 8cm. Piłka dla mężczyzn: obwód 58-60 cm i masa 425-475g, dla kobiet : 54-56 cm i 325-400g.
 Powiedzonka sportowe

 Wing Tsun system

 Sport samochodowy

 Kajak-Polo

 Paralotnia

 ANTYTERROR-SYSTEM

 Snowboard

 Rolki

 Bungee

 Deskorolka

 Piłka Ręczna

 Hokej na lodzie

 Siatkówka

 Koszykówka - histo...

 Bieganie

 Regeneracja

 Elementy treningu ...

 Bowling